L’AMPA

Què és una AMPA?

Una AMPA és una de les formes que tenen els pares i mares d’agrupar-se i organitzar-se dins d’un Centre Escolar. És una entitat, sense ànim de lucre, reconeguda legalment al registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la Generalitat de Catalunya.

Això vol dir que tots els pares i mares que formen part de la junta i tots aquells que hi col·laboren ho fan de manera desinteressada i voluntària.

 

Quina estructura té?

Formen la Junta Directiva els següents càrrecs: President, Vicepresident, Tresorer, Secretari i Vocal/s, que son escollits per tots els pares i mares que pertanyen a l’AMPA en l’Assemblea General Ordinària que es convoca cada any per tal d’informar-los sobre el que s’ha fet, els comptes de l’associació i el que es preveu que es farà. El membres de la Junta Directiva son les persones que prenen les decisions en nom de tots els socis de l’AMPA. Tots els pares i mares que pertanyen a l’AMPA poden formar part de la Junta Directiva.

 

Qui pot formar part de l’AMPA?

Tots els pares, mares o tutors dels alumnes del centre.

 

Els trets que ens defineixen  són:

Som una AMPA oberta al món, que defensa l’escola pública, laica, catalana, comprensiva, integradora i les arrels on pertany.

Us deixem la presentació de la nostra AMPA en el següent enllaç:

Presentació Prezi AMPA SES Sils