RECURSOS PER AMPAS

eines-de-treball

Us oferim una sèrie de recursos que poden ser útils en el desenvolupament i organització d’una AMPA.

EINES D’AMPA: PER CONSULTAR GESTIONAR i PARTICIPAR AMB CONFIANÇA I EFICÀCIA

Educar famílies. Les associacions de mares i pares. Característiques, objectius i dificultats

NORMATIVA DE REFERÈNCIA SOBRE LES AMPAs

FaPaC – Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya

FAPAES – Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes d’estudis sufragats amb fons públics no universitaris de Catalunya

FAPEL – Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes d’Escoles Lliures de Catalunya

CCAPAC – Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya

DINCAT – FAMPADI – Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes amb discapacitat intel·lectual