ASSEMBLEA ORDINÀRIA ANUAL DE L’ASSOCIACIÓ

La Junta Directiva de l’AMPA SES de Sils us convoca a l’Assemblea Ordiària del passat curs 2012/2013 que tindrà lloc el proper dimecres dia 4 de desembre de 2013 a l’Institut

  • Primera convocatòria 18:30 hores
  • Segona convocatòria 19:00 hores

Ordre del dia:

● Memòria d’activitats del curs 2012/2013

● Estat de comptes

● Nova composició de la Junta Directiva

● Projectes i objectius curs 2013/2014

● Precs i preguntes